submenu

10 vragen - 1. Welke taal in België?

1. Welke taal spreekt men in België?

In België spreek je de taal die je wil. Voor contacten met de overheid zijn er drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Die talen worden niet overal gesproken, België is opgedeeld in deelstaten. Elke deelstaat heeft zijn eigen officiële taal, enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is tweetalig. Steeds meer inwoners van ons land zijn echter wel meertalig en spreken de twee belangrijkste landstalen.

'In België mag iedereen de taal spreken die hij of zij wil.'

Welke talen mogen hier gesproken worden?

In België mag iedereen de taal spreken die hij of zij wil. Die taalvrijheid is verankerd in de grondwet. Dat betekent dat je zelf kiest welke taal je gebruikt in jouw gezin, onder vrienden, in de media, in het culturele, economische, commerciële en religieuze leven.

Net zoals alle andere landen heeft België ook officiële talen. Dat zijn het Nederlands, het Frans en het Duits. Die drie talen worden gesproken in min of meer afgelijnde gebieden. In het midden van vorige eeuw zijn op basis van het taalgebruik taalgebieden vastgelegd. De dominante streektaal werd voor dat gebied ook de bestuurstaal. Er zijn vier taalgebieden in België: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het
Duitse taalgebied (9 gemeenten in het oosten van België) en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdeling in taalgebieden en officiële talen doet niets af aan de taalvrijheid. Het gebruik van één (of enkele) van deze officiële talen is verplicht in een beperkt aantal situaties, vooral dan in de contacten met de overheid. De verplichting geldt soms enkel voor de officiële instantie, soms ook voor de burger.

Kaarten: Taalgebieden in België

Vermoedelijk is de Germaans-Romaanse taalgrens ontstaan in de 4e eeuw. In die periode ging het Romeinse Rijk in chaos en verbrokkeling ten onder en kwamen grote groepen Germaanse Franken zich in onze gewesten vestigen. Daar  woonden toen geromaniseerde Galliërs en Kelten. In het noorden vormden de Germaanse Franken een meerderheid, in het zuiden een minderheid. Zo ontstond een grens tussen de Germanen in het noorden en de Romanen in het Zuiden.

Hoeveel mensen spreken welke taal?

België telt 11.250.585 inwoners: 6,47 miljoen in het Vlaamse Gewest (Nederlands taalgebied), 3,6 miljoen in het Waalse Gewest (Frans taalgebied + Duits taalgebied) en 1,09 miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tweetalig gebied) (01/01/2016).

Het totaal aantal Nederlandstaligen en Franstaligen in België is moeilijk na te gaan. Er wonen bijvoorbeeld ook Nederlandstaligen in het Waalse Gewest en Franstaligen in het Vlaamse Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest wonen er Franstaligen, Nederlandstaligen en anderstaligen. Nergens wordt er echter geregistreerd wie welke taal spreekt. De Duitstalige Gemeenschap (een deel van het Waals Gewest) telt zowat 76.591 inwoners.

Welke talen spreken de inwoners van België?

Steeds meer Vlamingen en Franstaligen in België spreken minstens een tweede en zelfs een derde taal. Vandaag is de kans klein dat je hier iemand tegenkomt die geen Engels spreekt. Heel wat Vlamingen spreken Frans en sinds enige tijd leren steeds meer Franstaligen ook Nederlands. De kennis van het Duits is minder verspreid.

De kennis van een extra taal begint voor de meeste mensen bij het taalonderwijs. In het Nederlandstalige onderwijs start men vanaf 10 jaar met lessen Frans. Vanaf 14 jaar komt daar Engels bij. Ook Duits en Spaans kunnen gevolgd worden. Via de media komen Vlamingen veelvuldig in contact met het Engels. Zo worden buitenlandse films en tv-series niet gedubd maar ondertiteld.

Dat betekent dat je in heel België in informele situaties vaak ook in het Engels terecht kan. Dat wijzigt echter niets aan het gebruik van de officiële bestuurstalen per taalgebied. Het blijft dus aan te bevelen om ook de streektaal te leren.